Hotline: 0969971631

Địa Chỉ:Số 05 Ngõ 58 Trần Bình,Cầu Giấy,Hà Nội.

TỪ VỰNG VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

MỘT SỐ TỪ VỰNG VỀ CON VẬT VÀ MÀU SẮC
+ BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Điền các từ trong ảnh vào chỗ trống thích hợp:
1. 我们从历史书上学到的不过是九......一毛吧。
2. 如此心.......手辣,让我想起了清朝皇帝吃鸡蛋的故事。
3. 你还真不知道那是小......黄鹂在睡觉呢!

4. .......的天空中飘着几丝云

5。 与人协作还是单枪匹......?

+ BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Điền các từ trong ảnh vào chỗ trống thích hợp:
1. Tất cả những gì chúng ta học được từ sách lịch sử là chín...... 1. xu.
2. Thật trái tim....... Cay, nhắc tôi nhớ đến câu chuyện của hoàng đế Thanh ăn trứng.
3. Bạn thực sự không biết nó nhỏ...... Oriole đang ngủ!4........ vài đám mây trôi trên bầu trời
5. collab hay súng đơn......?
                                                                                                                                                                                                                                     +) BẢO BẢO TIẾNG TRUNG CẤP TỐC.

 

Theo Dõi Bản Tin Bảo Bảo

Email Tư Vấn Khóa Học

Email: Tiengtrungbaobao@gmail.com

Team Hỗ Trợ Học Viên